เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล นำทีมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ประชุุมเพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชนโนนนา โนนสมบูรณ์ ดอนแต้ว ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เ


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล นำทีมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ประชุุมเพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชนโนนนา โนนสมบูรณ์ ดอนแต้ว ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01