เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


กิจกรรม big cleanning day


การทำความสะอาดในกิจกรรม big cleanning day รวมใจทำความสะอาดโนนสูงเมืองน่าอยู่ ล้างถนนศรีธานี หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ศรีธานี ซอย 1 ถนนสำราญราษฎร์ ฝั่งโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ จิตอาสานำโดยท่านนายอำเภอโนนสูง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พนักงานส่วนราชการ ชาวชุมชน

2024-02-29
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-25
2024-02-23
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-15