เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ลงนามถวายพระพร บันทึกภาพกิจกรรม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง


วันพฤหัสที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง โดยการนำของนางสาวชัชฏา เต็มปีติกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานครูเทศบาล หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ร่วมลงนามถวายพระพร บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง........ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานครูเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-18
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-15