เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์สวนโนนนา (โรงยิม) เทศบาลตำบลโนนสูง


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ........ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตอำเภอโนนสูง ประธานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กล่าวกิจกรรม วัตถุประสงค์ในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์สวนโนนนา (โรงยิม) คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดยท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล หน่วยงานจากภายนอกเข้าร่วมด้วย จาก โรงพยาบาลโนนสูง สถานีตำรวจภูธรโนนสูง สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครมูลนิธิฯ ตลอดจนผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน การแสดงของเด็กและเยาวชน กับของแจก ของรางวัล ของขวัญ ของเล่นสนุกสนาน บริการอาหาร น้ำ เครื่องดื่ม จนเสร็จสิ้นภารกิจ

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-18
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-15