เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย


วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ประธานในพิธีเปิดการอบรม โดย นางสาวชัชฎา เต็มปีติกูล รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม ....... นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คณะกรรมการชุมชน ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 3 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-18
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-15