เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการสุขภาพในโรงเรียน


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการสุขภาพในโรงเรียน นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ประธานในพิธีเปิดการอบรม โดย นางสาวชัชฎา เต็มปีติกูล รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม ....... นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรี นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี นายจีรายุฑธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม ...... ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 3 โรง ...... วิทยากรผู้ให้ความรู้จากศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลโนนสูง ดำเนินกิจกรรมการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง

2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28