เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา


วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง โดยมี นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา

2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01