เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหารฯ เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1,2,3 และ 8 พฤษภาคม 2566 แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง


วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรี , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1,2,3 และ 8 พฤษภาคม 2566 แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01