เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ร่วมออกกำลังกายและร่วม เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตำบลโนนสูง


วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 05.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรี , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง , หัวหน้าฝ่ายฯ และนักวิ่งทุกท่าน ร่วมออกกำลังกายและร่วม เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตำบลโนนสูง โดยมี นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายจิรเดช พงศ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโนนสูง ณ สวนสาธารณะโนนนา เทศบาลตำบลโนนสูง

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07