เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566


วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรี , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง , ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และสมาชิกสภา เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมี นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง และ นายสมพร จินตนามณีรัตน์ รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมาร่วมงานนี้ด้วย ณ สวนสาธารณะสระหนองกลด

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07