เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมคัดเลือกรองประธานศูนย์นันทนาการฯ และพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับศูนย์นันทนาการและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสูง


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกรองประธานศูนย์นันทนาการฯ และพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับศูนย์นันทนาการและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสูง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07