เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสนอผลการศึกษาองค์ประกอบความเสี่ยงภัยพิบัติฯ


วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสนอผลการศึกษาองค์ประกอบความเสี่ยงภัยพิบัติ พิจารณา (ร่าง) แบบวัดองค์ประกอบความเสี่ยงภัยพิบัติ และ (ร่าง) เมทริกซ์ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง

2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07