เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายไพโรจน์ สวามีขัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง , ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28