เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566


วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ สวามีขัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภา พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาคารราชาวดี โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28