เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับเยาวชนและประชาชน


วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยรองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมเปิดงานโครงการรักเป็น ปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งทางชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตำบลโนนสูง ได้ขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับเยาวชนและประชาชน ณ ศาลาวัดโนนหมัน

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28