เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 2 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2567


วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีขัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภา และคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 2 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28