เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการคลีนิกกฏหมาย ประจำปี 2567 จัดโดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการคลีนิกกฏหมาย ประจำปี 2567 จัดโดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุม อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28