เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการชุมชนต้นแบบ เพื่อสุขภาวะสุขภาพ โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโนนสูง


วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภา เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการชุมชนต้นแบบ เพื่อสุขภาวะสุขภาพ โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโนนสูง ณ ห้องประชุมศิลาลักษณ์ โรงพยาบาลโนนสูง

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28