เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร/จุดตรวจ/จุดบริการ/ด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567


วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภา , ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , อสม.ตำบลโนนสูง , อปพร.เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร/จุดตรวจ/จุดบริการ/ด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บริเวณแยกหอนาฬิกา หน้าสถานีรถไฟโนนสูง

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-18
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-15