เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมการเตรียมงานและมอบหมายงานตามหน้าที่ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567


วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง , หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานและมอบหมายงานตามหน้าที่ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-18
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-15