เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของอำเภอโนนสูง ประจำปี 2567


วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภา และหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของอำเภอโนนสูง ประจำปี 2567 โดยมี นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอโนนสูง

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-18
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-15