เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


มอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลโนนสูง


วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอโนนสูง , โรงพยาบาลโนนสูง ร่วมต้อนรับ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครราชสีมา เขต 5 ที่มามอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลโนนสูง ณ ห้องประชุมศิลาลักษณ์ โรงพยาบาลโนนสูง

2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28