เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน (ช่วงที่ 2) ประจำปี 2567


วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม จัดปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน (ช่วงที่ 2) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28