เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


มอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ชุมชนสวนผัก


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจ พร้อมทั้งมอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการมอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ณ ชุมชนสวนผัก

2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28