เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ต้อนรับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ธ.จ.นครราชสีมา) ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง


วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ธ.จ.นครราชสีมา) ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง ในส่วนทีั่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28