เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


มอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสูง


วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยสมาชิกสภา มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลโนนสูง ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสูง จำนวน 13 ราย รายละ 450 ชิ้น

2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28