เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการวัยใสใส่ใจพันวัน


วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้มอบหมายให้นายจีรายุฑธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ รองประธานสภา และสมาชิกสภา เปิดงานโครงการวัยใสใส่ใจพันวัน ณ ศาลาชุมชนบัว 1 ซึ่งชมรม อสม.บัว 1 ได้ขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาชนในชุมชนในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน

2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28