เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2567


วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง และนายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล ได้มอบหมายให้กองการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2567

2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28