เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


มอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงวัยสดใส กายใจเบิกบาน ประจำปี 2567


วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงวัยสดใส กายใจเบิกบาน ประจำปี 2567 จัดโดยกองสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุม อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง

2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28