เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567


วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะผู้บริหาร,คณะครู โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ณ วัดใหม่สุนทร ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหสัดนครราชสีมา

2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28