เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอาชีพ เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตร และผู้พิการ ประจำปี 2567


วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภา และผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอาชีพ เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตร และผู้พิการ ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดจันทบุรี จัดโดยกองสวัสดิการสังคม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมาอบรมความรู้ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง

2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01