เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ร่วมเปิดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567


วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้มอบหมายให้ นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรี , นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภา พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดย ชมรมเครือข่ายคนพิการอำเภอโนนสูง ณ ห้องประชุมศิลาลักษณ์ โรงพยาบาลโนนสูง

2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01