เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับที่ 2 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง , ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับที่ 2 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01